Zalo là ứng dụng nhắn tin OTT phổ biến của người Việt do VinaGames phát triển, lần đầu tiên xuất hiện năm 2012, đến nay ứng dụng đã hoạt động gần 8 năm, vì thế để mang lại một diện mạo mới cho ứng dụng Zalo, Alice từ Kubo Labs Team đã lên ý tưởng thiết kế lại (Rework) UI và UX cho Zalo.


Ý TƯỞNG REWORK ZALO

Tác Gỉa: Alice - Kubo Labs Team
Behance: https://www.behance.net/trntuyn/