Genis Steel là local doanh nghiệp Úc với hơn 40 năm chuyên về sản xuất, gia công Steel Fabrication nổi bật có base tại Somerton - Victoria - Australia. Tin tưởng vào năng lực của Kubo Labs, với mong muốn cách tân Website để tạo ra một diện mạo mới chuyên nghiệp hơn, hấp dẫn hơn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng tiềm năng của mình.


GIẢI PHÁP TỪ KUBO LABS

Có thể coi Website chính là bộ mặt của 1 Business, chính vì thế yêu cầu về 1 Website phải được thiết kế giao diện (UI) không chỉ đẹp, tinh tế mà còn phải tạo được sự trải nghiệm (UX) thân thiện cho người dùng, để từ đó thể hiện sự uy tín và chuyên nghiệp của 1 Business lớn như Genis Steel. Website cũ được duy trì từ khi Genis Steel hoạt động đến nay đã không mang lại hiệu tốt. Một giao diện Website mới, phù hợp với xu thế thiết kế Website hiện nay, mang lại tương tác, trải nghiệm tốt hơn cho người dùng và đem đến hiệu quả tốt hơn cho hoạt động kinh doanh của Genis Steel trên cổng thông tin website trực tuyến.


Genis Steelgenissteel-main

Local SEO

Không chỉ giao diện và trải nghiệm được cải thiện, Kubo Labs còn áp dụng nhưng kỹ thuật SEO tốt nhất, kết quả là hơn cả sự mong đợi, Website sau khi được release 3 tuần, đã có thể đứng ngay trong 1st page của google search với keyword "Fabrication”.